Slik kan dere få orden på møterommene

Det er ikke alltid like lett å få oversikt over hva som skjer i løpet av en arbeidsdag. Noen har et møte der, noen har et møte her og kanskje skulle du gjerne deltatt på begge møtene selv. For at det hele skal bli litt enklere å ha kontroll på så kan vi anbefale at arbeidsplassen benytter seg av digitale møteromsløsninger slik at det blir litt lettere å få oversikt over hvem som er hvor og når.

De siste årene har det blitt mer og mer populært å dele arbeidsplass på tvers av små firmaer eller på tvers av avdelinger. Mange har ikke faste kontorplasser og vil heller rullere litt på hvor man skal sitte. Da er det ikke så lett å få oversikt over hvem som er hvor, og da kan digitale møteromsløsninger være en helt super løsning for å få litt bedre kontroll.

Få kontroll i dag

Ved hjelp av digitale møteromsløsninger fra Pronestor så kan arbeidsplassen endelig kontrollere møterommene på en bedre og enklere måte. En slik planlegger gjør det enkelt for alle ansatte å booke et møterom og til og med booke andre medarbeidere med på møtet. Dersom noen avtaler et møte en måned frem i tid så kan vedkommende allerede nå booke et møterom som er stort nok, slik at vedkommende er helt sikker på at de får det rommet de trenger. Når vedkommende booker møterommet kan hen også legge til andre ansatte som skal være med på møtet innunder samme møte.


Dersom de ansatte på jobben benytter seg av Outlook sin kalenderfunksjon så kan alle også enkelt legge inn møtet i kalenderen. På den måten er det aldri noen som glemmer et møte, eller ikke vet hvor møtet skal være. Dersom dere har en resepsjon på jobben, vil denne digitale løsningen være helt gull. Resepsjonisten kan nemlig ha full oversikt over hvem som er hvor slik at gjester enkelt finner frem dit de skal. Dermed er det også enkelt for resepsjonisten å se hvem som befinner seg hvor, dersom noen skulle lete etter noen. Det har aldri vært enklere å ha kontroll.