Hvordan få et fleksibelt kontor

Desk booking, på norsk kalt “bordreservasjoner”, er en funksjon som tillater brukere å reservere og administrere bruken av arbeidsplasser, som skrivebord eller arbeidsplasser i et kontorlandskap. Dette kan være nyttig for å øke effektiviteten og produktiviteten i en organisasjon, og for å gjøre det lettere å administrere kontorets fasiliteter og ressurser.

Desk booking systemer kan tilby ulike funksjoner, som å administrere skrivebordsreservasjoner, planlegge og administrere kapasiteten i kontoret, administrere tilgangskontroll og sikkerhet, og gi muligheter for å administrere og endre reservasjoner. Det kan også ha integrasjoner med andre systemer som kalender, e-post og rumsbokningssystemer, for å gjøre det enklere å koordinere og planlegge arbeidsplassens aktiviteter.

Desk booking kan bidra til å gjøre arbeidsplassen mer effektiv og produktiv ved å automatisere og forenkle administrasjonsprosessene, og det kan også bidra til å øke sikkerheten og redusere kostnadene ved å optimalisere bruken av fasiliteter og ressurser.